NOZIEDZĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS UN TERORISMA UN PROLIFERĀCIJAS FINANSĒŠANAS NOVĒRŠANA

Viena no Magnetiq Bank prioritātēm ir Bankas un tās Klientu lietišķās reputācijas saglabāšanas nodrošināšana un aizsardzība, nepieļaujot Bankas iesaistīšanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas procesā. Tādēļ Bankā pastāvīgi tiek veiktas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas aktivitātes, kas nodrošina Klientu kontu operāciju veikšanas kārtības atbilstību gan saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu, gan starptautisko standartu prasībām šajā jomā. Saskaņā ar Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (spēkā no 13.08.2008.) un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Klientu izpētes, Klientu padziļinātās izpētes un riska skaitliskā novērtējuma sistēmas izveides un informācijas tehnoloģiju prasību normatīvo noteikumu (spēkā no 01.02.2021.) prasībām, kā arī, balstoties uz Bāzeles komitejas rekomendācijām (www.bis.org), Volfsbergas principiem (www.wolfsberg-principles.com) un FATF rekomendācijām (www.fatf-gafi.org), konta atvēršanas procesā ir nepieciešams paziņot par:

konta izmantošanas mērķiem;
iesniegt detalizētu informāciju par saimniecisko darbību;
paziņot patieso labuma guvēju (beneficiāro īpašnieku) datus.

Banka arī ir tiesīga pieprasīt no Klienta papildu informāciju un/vai dokumentus, saistītus ar konta atvēršanu un/vai tā tālāko darbību. Banka garantē saņemtās informācijas konfidencialitāti, kā arī Klienta, kontu noguldījumu un darījumu noslēpumu Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

 

Uzticamas savstarpējās attiecības veicina ātru un drošu operāciju izpildi, tādēļ, piesaistot Klientus un izvēloties sadarbības Partnerus, Magnetiq Bank ievēro politikas “Zini savu Klientu” principus. Ja Bankas rīcībā ir pilnīga un aktuāla informācija par Klientu un tā darbību, Banka ir gatava veiksmīgai ilgtermiņa sadarbībai, nodrošinot augstu apkalpošanas kvalitāti un Klientu interešu aizstāvēšanu.

 

BANKAS SANKCIJU RISKA PĀRVALDĪŠANAS VADLĪNIJAS

Banka savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteiktos aizliegumus un nepieļauj tādu darījumu izpildi, kas ir pretrunā ar šiem aizliegumiem
Banka savā darbībā ievēro arī OFAC sankcijās noteiktos aizliegumus un nepieļauj tādu darījumu izpildi, kas ir pretrunā ar šiem aizliegumiem.
Banka pilnībā piemēro OFAC sankciju izpildi gan attiecībā uz darījumiem un finanšu pakalpojumiem ASV dolāros, gan jebkurā citā valūtā.
Banka iegulda visus nepieciešamos līdzekļus – gan IT resursus, gan personāla resursus, lai laikus varētu novērst šķēršļus, kas kavē OFAC sankciju izpildi.
Banka nodrošina, ka tās iekšējās kontroles sistēma būtu pietiekama un piemērota OFAC sankciju ievērošanai.