Noguldījumu
veidi

kind
Termiņnoguldījumi ar procentu izmaksu termiņa beigās
kind
Termiņnoguldījumi ar procentu izmaksu katru mēnesi

Kā noguldīt?

Veikt termiņnoguldījumu var Magnetiq Bank klientu apkalpošanas centrā

Valsts garantēto
noguldījumu aizsardzība

Noguldījumu drošību garantē noguldījumu garantiju sistēma, kas izveidota saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu

Maksimālais garantētās atlīdzības apmērs ir 100 000 euro katram kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības noguldītājam
Garantētās atlīdzības izmaksa netiek veikta par Noguldījumu garantiju likuma 23. pantā minētajiem noguldījumiem
Papildus maksimālajai garantētajai atlīdzībai 100 000 euro apmērā noguldītājam ir tiesības saņemt garantēto atlīdzību līdz 200 000 euro, ievērojot Noguldījumu garantiju likuma 4. pantā minētos noguldījumu veidus un nosacījumus
Visi noguldījumi kredītiestādē vai krājaizdevu sabiedrībā tiek summēti, un kopsummai piemēro maksimālo garantētās atlīdzības apmēru – 100 000 euro
Ja kontā ir vairāk nekā 100 000 euro, garantēto atlīdzību līdz 100 000 euro var saņemt katrs noguldītājs atsevišķi ar nosacījumu, ka šis noguldītājs ir identificēts pirms noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas
Aprēķinot garantēto atlīdzību, ņem vērā noguldītāja saistības pret kredītiestādi vai krājaizdevu sabiedrību, tās savstarpēji dzēšot

Garantētās atlīdzības izmaksas uzsākšanas termiņš:

Sākot ar 21. darbdienu no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas, ja noguldījumu nepieejamība ir iestājusies līdz 2018. gada 31. decembrim
Sākot ar 16. darbdienu no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas, ja noguldījumu nepieejamība ir iestājusies pēc 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim
Sākot ar 10. darbdienu no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas, ja noguldījumu nepieejamība ir iestājusies pēc 2021. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim
Sākot ar 8. darbdienu no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas, ja noguldījumu nepieejamība ir iestājusies pēc 2024. gada 1. janvāra

Vēlaties, lai ar Jums
sazinās?

Aicinām aizpildīt pieteikumu

*Obligāti aizpildāmie lauki

Banka informē, ka elektroniskajā pieteikumā  norādītā informācija tiks izmantota, lai Banka sazinātos ar jums saistībā ar jūs interesējošajiem Magnetiq Bank pakalpojumiem un pirms darījuma attiecību nodibināšanas publiski pieejamos resursos pārliecinātos par sadarbības iespējām.

Personas datu apstrāde Bankā tiek veikta saskaņā ar “Paziņojums datu subjektiem par personas datu apstrādi Magnetiq Bank”.