Konvertācija tiek veikta tekošajā vai t+1, t+2 dienā pēc darījuma noslēgšanas saskaņā ar iepriekš noteiktu kursu

Individuāls valūtas kurss, ja valūtas konvertācijas darījums pārsniedz 5 000 eiro
Iespēja atstāt Bankai rīkojumu par valūtas konvertēšanu līdz brīdim, kad nepieciešamais valūtas kurss sasniegs vēlamo līmeni
Valūtas konvertācijas darījumus ir iespējams veikt no 9.00 līdz 18.00 Bankas darba dienās

Valūtas konvertācijas darījumi, kas ļauj pirkt vai pārdot kādu konkrētu valūtu laika periodā no 3 bankas darba dienām līdz 1 mēnesim pēc darījuma noslēgšanas, saskaņā ar iepriekš noteiktu kursu

Bez komisijas maksas

Valūtas mijmaiņas darījums, kā rezultātā klients vienojas ar Banku par valūtas konvertāciju saskaņā ar noteiktu kursu un vienlaikus apņemas pēc noteikta laika pārvērst šo naudas summu atpakaļ sākotnējā valūtā pēc fiksēta kursa

Izslēdz iespēju rast zaudējumus valūtas konvertācijas dēļ
Ļauj saņemt trūkstošo valūtu, mainot pret to brīvus līdzekļus citā valūtā, nepakļaujoties valūtas riskiem
Norēķinu datumu iespējams pavirzīt vai pārcelt uz vispiemērotāko un izdevīgāko brīdi
Bez komisijas maksas

Vēlaties, lai ar Jums
sazinās?

Aicinām aizpildīt pieteikumu

*Obligāti aizpildāmie lauki

Banka informē, ka elektroniskajā pieteikumā  norādītā informācija tiks izmantota, lai Banka sazinātos ar jums saistībā ar jūs interesējošajiem Magnetiq Bank pakalpojumiem un pirms darījuma attiecību nodibināšanas publiski pieejamos resursos pārliecinātos par sadarbības iespējām.

Personas datu apstrāde Bankā tiek veikta saskaņā ar “Paziņojums datu subjektiem par personas datu apstrādi Magnetiq Bank”.