Mastercard karšu darījumiem

Darījuma valūta:
Darījuma summa:
Bankas noteiktais valūtas konvertācijas uzcenojums:
question
Valūtas konvertācijas uzcenojums ir norādīts cenrādī
Kartes valūta:
EUR

Aprēķināt
Valūtas konvertācijas maksas uzcenojums attiecībā pret Eiropas Centrālās bankas valūtas kursu (%):
question
Valūtas konvertācijas maksas (desc)
Valūtas kurss:
Gala summa EUR:

Aprēķins ir informatīvs un var mainīties. Maiņas kurss atbilst kursam konkrētajā darījuma apstrādes laikā. Informācija par aktuālajiem Visa karšu valūtas kursiem ir pieejama mājaslapā www.visaeurope.com.