Magnetiq Bank mērķis ir pastāvīga finanšu pakalpojumu uzlabošana. Ja Jums ir ieteikumi, jautājumi, radušās neskaidrības apkalpošanas procesā vai ir sūdzības, mēs būsim pateicīgi, ja Jūs izteiktu savu viedokli. Balstoties uz Jūsu ieteikumiem, mēs uzlabosim klientu apkalpošanas kvalitāti.

 

ATSAUKSMES, IETEIKUMUS UN JAUTĀJUMUS VAR SŪTĪT:

pa pastu: Magnetiq Bank, Brīvības iela 54, Rīga, LV-1011;
pa e-pastu: [email protected];
zvanot: (+371) 67772999;

SŪDZĪBAS VAR IESNIEGT TIKAI RAKSTISKĀ FORMĀ:

personīgi ierodoties Magnetiq Bank un iesniedzot sūdzību;
nosūtot pa pastu: Magnetiq Bank, Brīvības iela 54, Rīga, LV-1011 (sūdzībai jāsatur notariāli apliecināts sūdzības iesniedzēja paraksts, ja sūdzībā tiek pieprasīts izpaust klienta noslēpumu saturošu informāciju);
nosūtot pa e-pastu: [email protected] (sūdzībai jābūt elektroniski parakstītai un nosūtītai no Magnetiq Bank sistēmā norādītās Klienta e- pasta adreses);
izmantojot saraksti Magnetiq Bank Internetbankā.

Sūdzību var iesniegt latviešu, krievu vai angļu valodā. Magnetiq Bank izskata sūdzības saskaņā ar Magnetiq Bank Vispārējo darījumu noteikumu 9. sadaļu, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Pirms sūdzības iesniegšanas lūdzam rūpīgi iepazīties ar visiem Magnetiq Bank Vispārējo darījumu noteikumu (turpmāk – VDN) 9. sadaļas noteikumiem, kas nosaka prasības sūdzības iesniegšanai, atsaukšanai un izskatīšanai.

ĪPAŠI VĒRŠAM UZMANĪBU UZ:

sūdzībā norādāmo informāciju – VDN 9.9. punkts;
sūdzības atsaukšanas kārtību – VDN 9.13. punkts;
sūdzību izskatīšanas termiņiem – VDN 9.17., 9.18. punkts;
atbildes saņemšanas veidu – VDN 9.19. punkts;
iestādes, kur var vērsties, ja Magnetiq Bank sniegtā atbilde neapmierina, vai uzskatāma par nepamatotu vai netaisnīgu – VDN 9.20. punkts.

Papildu informāciju par sūdzību iesniegšanas kārtību var iegūt, zvanot uz Magnetiq Bank tālruni (+371) 67772999 (darba dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00).