Pārskats par tarifiem, kas saistīti ar Norēķinu kontu
22.01.2024.

Informējam, ka klientiem (privātpersonām) ir sagatavots Pārskats par tarifiem, kas saistīti ar Norēķinu kontu par laika periodu 01.01.2023. – 31.12.2023.

Pārskatu iespējams aplūkot Internetbankā (Profils – Personalizētie uzstādījumi – Pārskats par ieturētajām komisijām). Informācija sagatavota tikai par tiem klienta kontiem, no kuriem noteiktajā periodā ir ieturētas komisijas maksas.

Pārskats sagatavots atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.07.2020. noteikumiem Nr.84 “Pakalpojumu cenrāža un pakalpojumu maksas pārskata minimālo prasību noteikšanas normatīvie noteikumi”.