Par izmaiņām cenrādī
22.02.2023.

Informējam, ka no 2023. gada 1. marta stājas spēkā redakcionālās izmaiņas cenrādī “BROKERU PAKALPOJUMI” juridiskām un fiziskām personām (Iekšzemes, EEZ, Ārvalstu):

1. Akcijas 1
(Classic Brokerage 4)
TirgusBrokeru pakalpojumi 2DVP/RVP 3Glabāšana (mēnesī) 6
1.1. EEZ valstis, izņemot Baltiju0.3%
min. 30 EUR
30 EUR0.025%
1.2. Baltija (NASDAQ OMX Baltic)0.5%
min. 30 EUR
30 EUR0.025%
1.3. ASV0.03 USD/akcija
min. 30 USD
30 EUR0.025%
1.4. Citas akcijaspēc vienošanāspēc vienošanāspēc vienošanās
2. Obligācijas1
(Classic Brokerage4)
Depozitārijs/
Tirgus
Brokeru pakalpojumi2DVP/RVP3Glabāšana (mēnesī)6
2.1. Clearstream/Euroclear0.1%
min 100 EUR5
30 EUR0.025%
2.2. DTC (ASV)0.1%
min 100 EUR5
30 EUR0.025%
2.3. LCD (Latvija)0.1%
min 100 EUR5
30 EUR0.025%
2.4. Citas obligācijaspēc vienošanāspēc vienošanāspēc vienošanās
3. FOREX
(Classic Brokerage4)
TirgusBrokeru pakalpojumi2
3.1. Valūtas konvertācijas darījumiatbilstoši Bankas valūtas kursam
3.2. Valūtas konvertācijas darījumi sākot no 5 000 EUR (vai ekvivalents)pēc vienošanās
4. Citi pakalpojumi
(Classic Brokerage4)
4.1. Maksa par finanšu instrumentu konta atvēršanubez maksas
4.2. Maksa par finanšu instrumentu konta slēgšanubez maksas
4.3. Vērtspapīru pārvedumi no Euroclear/Clearstream (Delivery free of Payment)100 EUR
4.4. Citi pakalpojumipēc vienošanās

Paskaidrojumi:

Cenrādis Classic Brokerage – darījumu noslēgšana neizmantojot tirdzniecības platformas.

1  Ārvalstu nodokļi (Stamp Duty, PTM Levy un citi) tiek ieturēti atsevišķi
2  Cenrādis neietver biržu un ECN cenrādi
DVP – Deliver versus Payment
    RVP – Receive versus Payment
4 Neparedzēti un papildus izdevumi, kuri var rasties Bankai izpildot Līgumā noteiktos nosacījumus, tiek segti atbilstoši faktiskajām izmaksām
5 Cenrādis tiek aprēķināts no nominālvērtības
6 Portfeļa vērtība tiek noteikta uz mēneša pēdējo darba dienu (akcijām pēc tirgus vērtības, obligācijām pēc nominālvērtības). Dažos gadījumos aprēķins tiek veikts par katru dienu

Cenrādis – jebkura starp Banku un Klientu noslēgta līguma, kura noteikumi skar, vai attiecas uz ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakus pakalpojumu sniegšanu, neatņemama sastāvdaļa, kam klients piekrīt, apliecinot to ar savu parakstu.


Visi cenrāži pieejami 
šeit.