Par izmaiņām cenrādī
27.04.2023.

Informējam, ka no 2023. gada 1. maija stājas spēkā izmaiņas cenrādī “SKAIDRAS NAUDAS DARĪJUMI” juridiskām personām (Iekšzemes, EEZ, Ārvalstu):

1. Skaidras naudas izmaksa no Konta1
1.1. EUR20,5% no summas, min. 10 EUR  
1.2. Papildu komisija par iepriekš nepieteiktu skaidras naudas izmaksu 0,5% no vienas dienas ietvaros izmaksātās EUR2
2. Skaidras naudas iemaksa savā Kontā (banknotes) 
2.1. EUR30,1% no summas, min. 5 EUR 
3. Skaidras naudas iemaksa cita Klienta Kontā 
3.1. EUR30,5% no summas, min. 10 EUR 
4. Skaidras naudas pasūtīšana pēc nomināliem 
4.1. Banknotes (EUR) 1% no summas, min. 10 EUR + komisija par skaidras naudas izmaksu no konta 
4.2. Monētas (EUR)1,50 EUR par katrām 50 monētām, min. 10 EUR + komisija par skaidras naudas izmaksu no konta
5. Monētu (EUR) apstrāde 1,50 EUR par katrām 50 monētām, min. 10 EUR
8. Skaidras naudas apmaiņa
8.1. Banknošu (EUR) apmaiņa pret monētām, monētu (EUR) apmaiņa pret banknotēm1,50 EUR par katrām 50 monētām, min. 10 EUR
8.2. Banknošu (EUR) apmaiņa pret banknotēm, izmainot nominālu1 % no summas, min. 10 EUR

Visi cenrāži pieejami šeit.

Jūsu LPB Bank