Par izmaiņām cenrādī “NORĒĶINU KONTS”
10.08.2023.

Informējam, ka no 2023. gada 14. augusta stājas spēkā izmaiņas cenrādī “NORĒĶINU KONTS”:

Konta izraksts Juridiskām personām (Iekšzemes):

  • No slēgta Konta – 0,50 EUR par 1. lapu, min 10 EUR
  • No slēgta Konta elektroniskā formātā – 10 EUR

Konta izraksts Juridiskām personām (EEZ un Ārvalstu):

  • No slēgta Konta – 0,50 EUR par 1. lapu, min 20 EUR
  • No slēgta Konta elektroniskā formātā – 20 EUR

Konta izraksts Fiziskām personām (Iekšzemes, EEZ un Ārvalstu):

  • No slēgta Konta – 0,50 EUR par 1. lapu, min 10 EUR
  • No slēgta Konta elektroniskā formātā – 10 EUR

Visi cenrāži pieejami šeit.