Par izmaiņām cenrādī “MAKSĀJUMI”
31.05.2024.

Informējam, ka no 2024. gada 31. jūlija stājas spēkā izmaiņas cenrādī “Maksājumi” privātpersonām (iekšzemes):

  • 6. Komunālo pakalpojumu apmaksas pieņemšana mazumtirdzniecības veikalu tīklos – saskaņā ar apmaksas pakalpojuma piedāvātāja noteikto.

Visi cenrāži pieejami šeit.

Magnetiq Bank