Banka noslēdza darījumu par akcionāru maiņu
12.12.2023.

Pēc Latvijas Bankas un Eiropas Centrālās bankas (ECB) atļaujas saņemšanas, kā arī Konkurences padomes saskaņojuma, ir pabeigts darījums, kurā AS “LPB Bank” vienīgais akcionārs, SIA “Mono”, 2023. gada 11. decembrī pārdeva visas savas akcijas vietējai investīciju bankai AS “Signet Bank”.

Darījuma rezultātā AS “LPB Bank” pilnībā tiks mainīti īpašnieki un patiesie labuma guvēji. Tāpat plānotas arī atsevišķas izmaiņas pārvaldes institūcijās, kas nodrošinās bankas turpmāku darbību un attīstību saskaņā ar Signet Bank grupas stratēģiju un attīstības mērķiem.

AS “LPB Bank” pēc darījuma ar AS “Signet Bank” turpinās darboties kā neatkarīga kredītiestāde, saglabājot savu esošo kredītiestādes licenci. Darījuma rezultātā tiks stiprināta Latvijas Republikas finanšu sistēma, saglabājot finanšu sistēmas dalībnieku, vienlaicīgi iekļaujot to uzņēmumu grupā, kas lepojas ar nevainojamu reputāciju, būtisku pieredzi nozarē un spēcīgiem finanšu resursiem.

AS “LPB Bank” turpinās piedāvāt augstas kvalitātes e-komercijas, finanšu un FinTech pakalpojumus, koncentrējoties uz uzņēmumu vajadzībām. Šīs izmaiņas ir nozīmīgs solis bankas attīstībā un spējā nodrošināt konkurētspējīgus pakalpojumus savā nozarē.

Biomina Kajema, AS “LPB Bank” padomes priekšsēdētāja komentārs par bankas pārdošanas lēmumu: “Ir pienācis pārmaiņu laiks! 15 gadi ir ilgs periods un nozīmīgs pamats, lai spertu pārdomātu un apzinātu soli uz priekšu. Izvērtējot visus mūsu resursus, vēlmes un vīziju par SIA “MONO” attīstību, pieņēmām lēmumu par bankas akciju pārdošanu, kas, jāatzīst, nenāca viegli. Tas sekoja pēc daudzu gadu ilgas sadarbības un kopīga darba ar AS “LPB Bank” komandu. Ir darbinieki, kuri strādājuši šajā bankā plecu pie pleca vairāk nekā 10 gadus, kopīgi veicinot bankas darbību un attīstību.

Šīs darījums ir vēsturisks mirklis SIA “MONO” uzņēmumam un iespēja atvērt jaunu lappusi, kur varēsim ar vēl lielāku dedzību sekot mūsu vīzijām un mērķiem, vienlaikus dodot AS “LPB Bank” iespēju turpināt augt un attīstīties jaunā, inovatīvā un dinamiskā vidē. Tas ir laiks, kad varam ar lepnumu atskatīties uz paveikto un ar optimismu vērsties nākotnē, pieņemot jaunus izaicinājumus un iespējas.

Esam pārliecināti, ka Signet Bank grupa kā spēcīgs īpašnieks sniegs AS “LPB Bank” iespēju augt un paplašināt savus pakalpojumus digitālo finanšu jomā.

Vēlos izteikt pateicību visiem klientiem par uzticību un atbalstu, ko viņi ir izrādījuši šo gadu laikā. Apliecinu, ka pašreizējās pārmaiņas labvēlīgi ietekmēs AS “LPB Bank” turpmāko attīstību. Bankas prioritāte joprojām ir nodrošināt klientu finansiālo veiksmi, un banka turpinās strādāt, lai to sasniegtu, saglabājot augstas kvalitātes un pakalpojumu sniegšanas standartus.”

“AS “LPB Bank” iegāde ir viens no stratēģiskiem soļiem Signet Bank grupas attīstībā, kas ļaus izmantot izaugsmes iespējas FinTech jomā. Inovatīvi un efektīvi, augsti tehnoloģiskie digitālie finanšu risinājumi ir nākotnes virzītājspēks banku sektorā, un AS “LPB Bank” digitālo risinājumu integrācija stiprinās Signet Bank grupas finanšu potenciālu. Latvijā joprojām trūkst banku produkti, kas ir vērsti uz FinTech uzņēmumu apkalpošanu un finanšu sistēmas inovāciju veicināšanu – Signet Bank grupa jau tuvākajā nākotnē plāno uzlabot šādu produktu pieejamību tirgū,” stāsta Roberts Idelsons, Signet Bank valdes priekšsēdētājs.