Jaunā Vispārējo darījumu noteikumu redakcija
04.01.2023.

Informējam, ka 2022. gada 15. decembrī tika apstiprināta jaunā Vispārējo darījumu noteikumu (turpmāk – VDN) redakcija, kas stāsies spēkā 2023. gada 15. martā.

VDN jaunā redakcijā:

  • atcelta nepieciešamība autorizēt maksājumu rīkojumus, lai veiktu iekšbankas maksājumus starp Klienta kontiem;
  • precizēti vienpusējas līguma laušanas un konta bloķēšanas gadījumi;
  • no maksājumu karšu kontu iespējamām valūtām izslēgta RUB valūta;
  • kā internetbankas autorizācijas līdzeklis ieviests drošs elektroniskais paraksts.

Aicinām iepazīties ar izmaiņām šeit.

Ar jauno VDN versiju var iepazīties šeit.