Izmaiņas Magnetiq Bank valdē
26.04.2024.

Informējam, ka ar 2024. gada 29. aprīli Magnetiq Bank risku direktores un valdes locekles amata pienākumus beidz pildīt Baiba Preise.

Magnetiq Bank komanda izsaka sirsnīgu pateicību Baibai Preisai par nozīmīgo ieguldījumu bankas attīstībā un stabilizācijā risku pārvaldības jomā.

Vēlam Baibai veiksmi un izdošanos turpmākajā profesionālajā attīstības ceļā un, lai visas ieceres īstenojas!

Magnetiq Bank turpinās darbu pie risku pārvaldības stratēģijas stiprināšanas.