Izmaiņas Bankas pakalpojumos
28.03.2024.

Informējam, ka, ņemot vērā izmaiņas Bankas attīstības stratēģijā, no 2024. gada 1. jūnija tiks veiktas izmaiņas pakalpojumu klāstā. Banka pārtrauks sniegt kases operāciju pakalpojumus.

Līdz ar šo, stāsies spēkā izmaiņas cenrādī “Skaidras naudas darījumi” juridiskām un fiziskām personām.