Hipotekārā kredīta procentu kompensācija esošajiem kredīta ņēmējiem
31.01.2024.

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma grozījumiem, hipotekāro kredītu ņēmēji, kuri atbilst likumā noteiktajiem kritērijiem, saņems kompensāciju par 2024. gadā samaksātajiem kredīta procentu maksājumiem.

Valsts ieņēmumu dienests kompensāciju par 2024. gada 1. ceturksni izmaksās līdz 2024. gada 30. aprīlim. Banka informēs hipotekārā kredīta ņēmējus par kompensācijas apmēru ne vēlāk kā līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša desmitajam datumam. Šie datumi ir: līdz 2024. gada 10. aprīlim, 10. jūlijam, 10. oktobrim, un 2025. gada 10. janvārim. Informācija tiks sniegta Internetbankā. Klientiem, kuriem nav Internetbankas, paziņojums tiks nosūtīts pa pastu. Kompensācijas saņemšanai nav jāpiesakās.

Papildu informācija: